เกี่ยวกับวัด

 

 

ประวัติ 

ข้อมูลวัด :  แต่เดิมวัดนี้ชื่อว่า“วัดบางโคล่ใน” ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น“วัดเรืองยศสุทธาราม” จากการสอบถามคุณตาคุณยายผู้เฒ่าผู้แก่ในวัดนี้ เพื่อศึกษาหาประวัติของวัดนำมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบได้ความตรงกันกับการสอบถามประวัติวัดจากท่านพระครูโอภาสกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน โดยท่านบอกเล่าว่าวัดบางโคล่ในนี้ สร้างมาเก่าแก่พอๆกับวัดต่างๆในพื้นที่เขตนี้ แต่อุโบสถของวัดบางโคล่ในนี้จะแปลกกว่าเขาเพื่อนคือ มีถ้วยงานเคลือบและโลหะเครื่องถมประดับตามฝาผนังหน้าบันอุโบสถ บัดนี้ได้หลุดล่วงไป ทางวัดได้เก็บไว้เป็นอนุสรณ์เพียง ๒๐ ชิ้น ส่วนมากแตกเสียหายไปและยังสังเกตเห็นใบระกาหางหงส์ปูนปั้นเป็นหัวพญานาค เขตสีมาเป็นแบบรูปบัณเฑาะว์ ใบสีมาใช้ใบสีมาหินทรายแดง ซึ่งขนย้ายมาจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าของไทย แต่ละใบมีขนาดไม่เท่ากัน
ท่านพระครูโอภาสกิตติวัฒน์และคนเก่าๆของวัดเล่าให้ฟังต่อไปว่า ยังพอมีหลักฐานยืนยันให้ทราบว่า วัดบางโคล่ในนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.๒๔๐๐ กุฏิเดิมของพระสงฆ์เป็นรูปทรงไทย ได้ชำรุดทรุดโทรมไปเหลือเพียงหลังเดียว พระสงฆ์และญาติโยมได้ทำการบูรณะ

 

 

image